קרית אונו - אונו על הפארק

תיאור הפרויקט: 273 יח"ד, 3 בניינים בני 19 קומות

בניין 202 אוכלס ביולי 2009

בניין 203 אוכלס במרץ 2008

בניין 204 אוכלס בינואר 2007