ירושלים - ברוש הגבעה

מיקום: הגבעה הצרפתית
תיאור הפרויקט: 500 יח"ד

תאור הפרויקט: בנייה של 3 מגדלים בני 30 קומות על ראש הגבעה, הפרויקט ממוקם בצפון העיר ירושלים, בשכונת
הגבעה הצרפתית, בנקודת שיא גובה ונהנה  מתצפית פנורמית על העיר.

מצב תכנוני: הגשת תב"ע להגדלת זכויות מ- 172 יח"ד לכ- 500 יח"ד