תל אביב - הירקון 33-37

מיקום: הירקון 33-37 קו ראשון לים
תיאור הפרויקט: 78 יח"ד, 276 חדרי מלון, שטחי מסחר ומבנה ציבור

מצב תכנוני: תכנון מפורט