תל אביב - הרברט סמואל

מיקום: קו ראשון לים
תיאור הפרויקט: 21,000 מ"ר עיקרי למגורים מסחר ומלונאות

מצב תכנוני: בשלבי הגשת תב"ע