אשדוד - הריווירה הדרומית

מיקום: על קו המים ברצועת החוץ הדרומית של העיר אשדוד
תיאור הפרויקט: 300 יח"ד

תאור הפרויקט: בנייה של כ 300- חדרי מלון וכ – 300 יח"ד ככול ויאושר
מצב תכנוני: בהגשת תוכנית לשינוי תב"ע להגדלת זכויות המלונאיות והוספת כ – 300 יח"ד למגורים