ראשון לציון - מנרב הצעירה

מיקום: שכונת צוריאל
תיאור הפרויקט: 268 יח"ד, 7 בניינים בני 9 קומות

הבניינים אוכלסו בשנים 2004-2016