חולון - MINRAV TOWER

תיאור הפרויקט: 110 יח"ד, מגדל 1, 26 קומות

הפרויקט אוכלס ב-2017