יפו - ZOE YAFFO

מיקום: שדרות ירושלים
תיאור הפרויקט: 117 יח"ד

לוחות זמנים: צפי תחילת ביצוע – רבעון 3/2020 . מלאי הפרויקט שווק במלואו לחברת מגורים.