תל השומר

מיקום: תל השומר
תיאור הפרויקט: 58 יח"ד

תיאור הפרויקט: 58 יחידות דיור
תכנוני: הוגשה בקשה להיתר