ישוב
סוג הדירה
חווית המגורים
מס' חדרים
איפוס
חיפוש דירה
חיפוש דירה

מתחם קוקיס בת ים

Coming Soon

אודות הפרויקט

מגדל מגורים בן כ- 30 קומות הכולל 190 יח"ד, מתוכן 135 יח"ד לשיווק וכן
שטחי מסחר ומשרדים בקומת הקרקע ושטחי ציבור סמוכים.

אדריכל הפרויקט ברק ציפור.

קידום תכנית בסמכות וועדה מחוזית. בשלב זה מגבשים את התכנון מול
הוועדה המקומית ומצויים לקראת הגשה לוועדה מחוזית.