תל אביב - דרך שלמה

מיקום: שכונת פלורנטין
תיאור הפרויקט: 47 יח"ד וכ- 500 מטר מסחר

מצב תכנוני: התקבל אישור ועדה
תיאור הפרויקט: 47 יח"ד וכ – 500- מ"ר מסחר