צור קשר
שם*
Subscribe
Hidden
Hidden

קטמונים ירושלים

מיקום: קטמונים, סן מרטין
תיאור הפרויקט: 2 מגדלי מגורים בני 30 קומות, הכוללים 425 יח"ד ו-800 מ"ר שטחי מסחר.

מצב תכנוני: התכנית הועברה לועדה המחוזית ואושרה לעמידה בתנאי סף במהלך חודש דצמבר 21 וצפויה לעלות לדיון בתחילת שנת 2022.