ישוב
סוג הדירה
חווית המגורים
מס' חדרים
איפוס
חיפוש דירה
חיפוש דירה

הצופים לוד

Coming Soon

אודות הפרויקט

"הצופים" בלוד הוא פרויקט של 310 יחידות דיור, בעיצובו של משרד האדריכלים MY. התכנית כבר קיבלה את אישור הוותמ"ל, והתהליך הבא הוא אישור תכנית העיצוב ולאחר מכן – קבלת היתרי בנייה.