ישוב
סוג הדירה
חווית המגורים
מס' חדרים
איפוס
חיפוש דירה
חיפוש דירה

הירקון 33-37 תל אביב

Coming Soon

אודות הפרויקט

מיקום: הירקון 33-37 קו ראשון לים
תיאור הפרויקט: 78 יח"ד, 276 חדרי מלון, שטחי מסחר ומבנה ציבור
אדריכל: משה צור.
מצב תכנוני: היתר בנייה מלא הוגש לוועדה המקומית ועמד בתנאי הסף.