ישוב
סוג הדירה
חווית המגורים
מס' חדרים
איפוס
חיפוש דירה
חיפוש דירה

חיפוש דירות

my estate
שם הפרויקטישובסוג הדירהחווית המגוריםמס' חדריםבנייןשטח דירה
גבעתיים AIRגבעתייםדירת גןטבע5בניין 1 (צפוני)16+132 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע5בניין 1 (צפוני)28.5+131 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע5בניין 1 (צפוני)16+132 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע4בניין 1 (צפוני)12+86 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע5בניין 1 (צפוני)15+131 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע5בניין 1 (צפוני)15+125 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע5בניין 1 (צפוני)15+125 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 1 (צפוני)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3בניין 1 (צפוני)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס4בניין 1 (צפוני)15+100 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס6בניין 1 (צפוני)123+188 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3בניין 1 (צפוני)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםמיני פנטהאוזוולנס6בניין 1 (צפוני)148+166 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםמיני פנטהאוזוולנס6בניין 1 (צפוני)65+197 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםפנטהאוזוולנס6בניין 1 (צפוני)51+166 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםפנטהאוזוולנס6בניין 1 (צפוני)51+166 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3.5בניין 2 (מרכזי)15+84 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס5בניין 2 (מרכזי)28.5+132 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3.5בניין 2 (מרכזי)15+84 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס4בניין 2 (מרכזי)14+106 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס5בניין 2 (מרכזי)28.5+132 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס4בניין 2 (מרכזי)15+105 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס5בניין 2 (מרכזי)15+120 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס4בניין 2 (מרכזי)15+105 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס4בניין 2 (מרכזי)15+105 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס5.5בניין 2 (מרכזי)15+129 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס4בניין 2 (מרכזי)15+105 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס4בניין 2 (מרכזי)15+105 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע4בניין 2 (מרכזי)15+105 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע5בניין 2 (מרכזי)15+120 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס5בניין 2 (מרכזי)15+120 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס6בניין 2 (מרכזי)122+188 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס6בניין 2 (מרכזי)59+188 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3בניין 2 (מרכזי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס6בניין 2 (מרכזי)149+166 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםפנטהאוזוולנס6בניין 2 (מרכזי)59+197 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםפנטהאוזוולנס6בניין 2 (מרכזי)51+166 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםפנטהאוזוולנס6בניין 2 (מרכזי)59+197 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםפנטהאוזוולנס6בניין 2 (מרכזי)51+166 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירת גןוולנס5בניין 3 (דרומי)16+132 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס5בניין 3 (דרומי)16+132 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס5בניין 3 (דרומי)28.5+131 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס4בניין 3 (דרומי)15+100 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס5בניין 3 (דרומי)16+132 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס3.5בניין 3 (דרומי)15+84 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס5בניין 3 (דרומי)15+125 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהוולנס5בניין 3 (דרומי)16+132 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהאורבני5בניין 3 (דרומי)15+125 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהאורבני5.5בניין 3 (דרומי)15+135 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהאורבני5בניין 3 (דרומי)15+125 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהאורבני3בניין 3 (דרומי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהאורבני5בניין 3 (דרומי)15+125 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהאורבני5בניין 3 (דרומי)15+125 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 3 (דרומי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע5בניין 3 (דרומי)15+125 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 3 (דרומי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 3 (דרומי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 3 (דרומי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 3 (דרומי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 3 (דרומי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 3 (דרומי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע4בניין 3 (דרומי)15+100 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 3 (דרומי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע5בניין 3 (דרומי)15+125 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםדירה רגילהטבע3בניין 3 (דרומי)12+75 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםפנטהאוזטבע6בניין 3 (דרומי)148+166 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםפנטהאוזטבע6בניין 3 (דרומי)65+197 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
גבעתיים AIRגבעתייםפנטהאוזאורבני6בניין 3 (דרומי)51+166 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
הגפןהרצליהפנטהאוזאורבני5בניין 852.4+139.4 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
הגפןהרצליהפנטהאוזאורבני5בניין 839+145.7 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
המסילההרצליהדירת גןוולנס5בניין 5156+133 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
המסילההרצליהדירה רגילהוולנס6בניין 523+150.1 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
המסילההרצליהדירה רגילהוולנס5בניין 619+139 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
המסילההרצליהדירת גןוולנס4בניין 7152+139 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
YAMבת יםפנטהאוזוולנס5בניין 1116.2+190 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
YAMבת יםמיני פנטהאוזוולנס5בניין 161+134 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
YAMבת יםמיני פנטהאוזוולנס5בניין 224+151 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
YAMבת יםפנטהאוזוולנס4בניין 261+134 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
YAMבת יםפנטהאוזוולנס5בניין 2119.8+185 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס4.5מרקמי מערבי -0121.1+103 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס4מרקמי מערבי -0123.2+81.2 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס4.5מרקמי מערבי -0113.7+103 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס4.5מרקמי מערבי -0113.7+103 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןמיני פנטהאוזוולנס5.5מרקמי מערבי -0135.3+140.1 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזוולנס6מרקמי מערבי -0155.3+151.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזוולנס6מרקמי מערבי -0158.1+167.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס4מרקמי מזרחי - 0223.2+81.2 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס4.5מרקמי מזרחי - 0221.1+103 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס4.5מרקמי מזרחי - 0213.7+103 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.5מרקמי מזרחי - 0213.7+103 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע2מרקמי מזרחי - 0213.7+48.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.5מרקמי מזרחי - 0213.7+103 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע2מרקמי מזרחי - 0213.7+48.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזטבע6מרקמי מזרחי - 0258.1+167.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזטבע6מרקמי מזרחי - 0296.9+145.2 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.5מגדל מזרחי - 0313.7+79.7 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4מגדל מזרחי - 0313.7+81 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.5מגדל מזרחי - 0313.7+79.7 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4מגדל מזרחי - 0313.7+81 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע2מגדל מזרחי - 038.3+52.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.5מגדל מזרחי - 0313.7+79.7 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5מגדל מזרחי - 0313.7+112.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהאורבני3.5מגדל מזרחי - 0313.7+79.7 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהאורבני2מגדל מזרחי - 038.3+52.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהאורבני5מגדל מזרחי - 0313.7+112.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהאורבני4מגדל מזרחי - 0313.7+81 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהאורבני2מגדל מזרחי - 038.3+52.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןמיני פנטהאוזאורבני7מגדל מזרחי - 0329+178.1 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזאורבני6מגדל מזרחי - 0381.3+162.2 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזאורבני6מגדל מזרחי - 0380.1+165.2 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהאורבני5מגדל מערבי - 0413.7+112.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהאורבני4מגדל מערבי - 0413.7+81 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהאורבני4מגדל מערבי - 0413.7+81 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהאורבני5מגדל מערבי - 0413.7+112.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס3.5מגדל מערבי - 0413.7+79.7 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס4מגדל מערבי - 0413.7+81 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס5מגדל מערבי - 0424.8+132.9 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס4מגדל מערבי - 0413.7+81 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזוולנס6מגדל מערבי - 0481.3+162.2 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזוולנס6מגדל מערבי - 0480.1+165.2 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזוולנס4מגדל מזרחי78.1+133.9 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס5מגדל מערבי13.7+119.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס5מגדל מערבי13.7+119.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס5מגדל מערבי13.7+119.3 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס6מרקמי מערבי13.9+130 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס5מרקמי מערבי16+112.6 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס3מרקמי מערבי9.7+66.2 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס5מרקמי מערבי16+112.6 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזוולנס5מרקמי מערבי41.1+141.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהוולנס3מרקמי מזרחי8.6+71.5 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןמיני פנטהאוזאורבני5מרקמי מזרחי72.1+132.9 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזוולנס4.5מרקמי מזרחי41.8+121.5 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזוולנס5מרקמי מזרחי43.6+130.9 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5מגדל מזרחי20.3+121.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5מגדל מזרחי13.7+121.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןמיני פנטהאוזטבע6מגדל מזרחי25.5+158.1 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזאורבני6מגדל מזרחי87.2+180.9 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןפנטהאוזטבע5מגדל מזרחי81.4+157.7 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5מגדל מערבי13.7+121.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5מגדל מערבי13.7+121.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5מגדל מערבי13.7+121.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5מגדל מערבי13.7+121.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5מגדל מערבי13.7+121.8 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
פארק צפוןתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.5מגדל מערבי13.7+81.4 מ"רתוכנית דירהלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירת גןטבע341 מרקמי30+79.3 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע542 מרקמי13.2+105.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.543 מרקמי13.4+81.7 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.544 מרקמי13.4+82 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע545 מרקמי13.1+104.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע546 מרקמי13.2+105.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.547 מרקמי13.4+81.7 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.548 מרקמי13.4+82 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע549 מרקמי13.1+104.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע550 מרקמי13.2+105.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.551 מרקמי13.4+81.7 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.552 מרקמי13.4+82 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע553 מרקמי13.1+104.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע554 מרקמי13.2+105.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.555 מרקמי13.4+81.7 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.556 מרקמי13.4+82 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע557 מרקמי13.1+104.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע558 מרקמי13.2+105.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.559 מרקמי13.4+81.7 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.560 מרקמי13.4+82 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע561 מרקמי13.1+104.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע362 מרקמי43.1+76.3 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע663 מרקמי35.1+155.6 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע464 מרקמי18.8+97.7 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירת גןטבע365 מרקמי24.2+66.2 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירת גןטבע466 מרקמי77+101 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירת גןטבע567 מרקמי66+121.4 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירת גןטבע4.568 מרקמי40+111.6 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.569 מרקמי8.2+79.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.570 מרקמי11.7+83.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע271 מרקמי10.6+55.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.572 מרקמי10.2+111.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.573 מרקמי8.4+80 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע474 מרקמי13.8+100.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע475 מרקמי13.9+100 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.576 מרקמי8+79.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.577 מרקמי11.7+83.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע278 מרקמי10.6+55.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.579 מרקמי10.2+111.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.580 מרקמי8.4+80 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע481 מרקמי13.8+100.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע482 מרקמי13.9+100 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.583 מרקמי8.2+79.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.584 מרקמי11.7+83.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע285 מרקמי10.6+55.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.586 מרקמי10.2+111.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.587 מרקמי8.4+80 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע488 מרקמי13.8+100.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע489 מרקמי13.9+100 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.590 מרקמי8.2+79.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.591 מרקמי11.7+83.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע292 מרקמי10.6+55.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.593 מרקמי10.2+111.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.594 מרקמי8.4+80 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע495 מרקמי13.8+100.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע496 מרקמי13.9+100 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.597 מרקמי8.2+79.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.598 מרקמי11.7+83.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע299 מרקמי10.6+55.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.5100 מרקמי10.2+111.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.5101 מרקמי8.4+80 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4102 מרקמי13.8+100.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4103 מרקמי13.9+100 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.5104 מרקמי8.2+79.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.5105 מרקמי11.7+83.8 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.5106 מרקמי21.1+111.6 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע3.5107 מרקמי8.4+80 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4108 מרקמי13.8+100.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4109 מרקמי13.9+100 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5.5110 מרקמי15.7+135.4 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5.5111 מרקמי15.7+135.4 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5112 מרקמי15.7+124.4 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5113 מרקמי15.7+124.2 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4114 מרקמי15.7+98.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4115 מרקמי15.7+98.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5116 מרקמי17.6+130.4 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5117 מרקמי17.6+130.2 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.5118 מרקמי17.6+117.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.5119 מרקמי17.6+117.4 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5120 מרקמי17.6+130.4 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5121 מרקמי17.6+130.2 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.5122 מרקמי17.6+117.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.5123 מרקמי17.6+117.4 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5124 מרקמי17.6+130.4 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5125 מרקמי17.6+130.2 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.5126 מרקמי17.6+117.1 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע4.5127 מרקמי17.6+117.4 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5128 מרקמי20+148 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע6129 מרקמי20+169 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע6130 מרקמי38+170.7 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5131 מרקמי37+130.5 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע5132 מרקמי37.3+130.7 מ"רלעמוד הפרויקט
EVEתל אביב,רמת השרוןדירה רגילהטבע6133 מרקמי61+174 מ"רלעמוד הפרויקט